Perangai pelik manusia


Perangai pelik kita nie kadang bagus tapi ada juga yang boleh mendatangkan 
kemudaratan kepada diri sendiri...