Izwan dan jigsaw puzzleIzwan bermain jissaw puzzle

Setelah berhasil menyusun suatu jigsaw puzzle dgn bangga izwan menunjukkkannya pada Sumardi.

Izwan: Aku hanya memerlukan 5 bulan utk menyusunnya.

Sumardi: Mengapa begitu lama?

Izwan: Lama? Tengok ni dikotak ni tertulis “Untuk 4-7 tahun”. Power apa aku!